I Danmark kan flere end 25.000 mennesker tilskrive deres beskæftigelse direkte til mødeafholdelse, konferencer og kongresser m.m.  Det viser en ny rapport af VisitDenmark, der understreger mødemarkedets store betydning.

Inkluderer man afledte effekter stiger antallet af beskæftigede til 35.700 fuldtidsjobs. De fleste job skabes i restauranterhvervet, og herefter kommer brancher som overnatning, handel, privat service og transport.

Samlet har der været en fremgang i antallet af møder på 3 pct. siden seneste undersøgelse af markedet i 2010, og det skyldes i høj grad vækst i antallet af kongresser og konferencer, mens de øvrige mødekategorier er næsten uændrede.

Denne udvikling er til storbyernes fordel, lyder det fra HORESTA:

”Vi ser desværre, at antallet af møder er faldende i nogle dele af landet, og det er blandt andet fordi, vi ser færre af de mindre møder i disse regioner. Denne udvikling rammer mange af de mindre mødeudbydere i provinsen, som derfor går glip af ressourcestærke besøgende. Samtidig bringer store kongresser og konferencer tusindvis af forretningsrejsende med sig til de byer, der har faciliteterne til rådighed”, siger Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

Der blev i 2017 afholdt knap 193.000 møder fordelt på 750 danske mødesteder. De tiltrak sammenlagt 7,8 mio. deltagere og skabte en omsætning på 26 mia. kr.  Det er en stigning på 25 pct. sammenlignet med 2010.

Du kan læse hele rapporten her.

Log ind